INDUSTRIJA 
 

picright1 
Vse interesente obveščamo, da lahko posredujemo pri izdelavi vseh vrst industrijskih filtraci in obdelave vode. Na osnovi posnetka stanja, analize proizvodnjega postopka in želje naročnika, strokovnjaki centrale za Srednjo Evropo izdelajo projekt obdelave vode.

cixextre5D                             cixhf5D